Community is a circle / Skupnost je krog

At our community events, we always try to make a circle at least once, no matter how many we are. It doesn’t have to be a geometric circle, it’s enough if we can all see each other, appreciate the faces and just about every possible emotion decorating the eyes.

Circles are symbolic. When you celebrate the European Day of Sustainable Communities don’t forget to make a circle — and take a photo of it! You’ll relish those photos for years to come, believe me! Send us your photos so we can celebrate your circles with the world. 🙂

Na naših skupnostnih prireditvah vedno skušamo vsaj enkrat narediti kak krog, ne glede na to, koliko nas je. Ni nujno, da je krog povsem geometričen, dovolj je, če se vsi lahko vidimo, da občudujemo obraze in skoraj vsa možna čustva, ki izžarevajo iz oči.

Krogi so simbolični. Ko boste praznovali Evropski dan trajnostnih skupnosti, ne pozabite narediti kroga – in ga fotografirati! Te fotografije vam bodo pri srcu še mnoga leta, verjemite mi! Pošljite nam te fotografije, da bomo lahko praznovali vaše kroge še z drugimi. 🙂

Share:
Skip to content