Loading Events

« All Events

Dan odprtih vrat na Domačiji Mokovec / Open day at Mokovec farm

September 25

Mnogo let zapuščena kmetija, ki zopet dobiva sveže barve. Želimo, da bi bila domačija ustvarjalni poligon na različnih področjih trajnostnega in preprostega bivanja, kot je naravna gradnja, permakulturno vrtnarjenje in urejanje krajine ter njenih elementov, zeliščarstva, izobraževanja in doživljajske pedagogike za vse generacije. Raziskujemo, kako lahko na preprost in radosten način soustvarjamo ter živimo.

Mokovec fam had been deserted for many years but now it’s getting fresh colours. We wish it to be a creative research area for various fields of sustainable and simple living, such as natural building, permaculture farming and landscaping and other such elements, herbalism, education and experiential pegagogics for all generations. We research how to co-create and live in a simple and joyful way.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account